Hra – volná, řízená, individuální péče , vaření

Komunitní kruh (Kk) – sdělování zážitků, pocitů, řešení starostí, plán dne

Cvičení – rozehřátí, pohybová hra  – rozradostnění

Řízená činnost (Řč)  - téma z daného projektu

                               - cílem je rozvíjení, zjištění, ověření…….

                               - venku nebo uvnitř

                               - může být uskutečňována již od rána

                               - výstupem je nová vědomost, dovednost, zkušenost, objev, konstrukce

Svačina

Pobyt venku  (Pv) - za každého počasí

                                  - volný pohyb, křik na zahradě, hry s přírodními materiály, keramika, pohybové hry

                                  - zdokonalování hrubé motoriky – chůze, běh, skoky, rovnováha

                                  - objevování přírodních zákonitostí života a smrti

                                  - rozvíjení smyslů

                                  - přechod od hry vedle sebe ke spolupráci

Oběd

Četba před spaním – pohádky nebo knihy na pokračování

Spánek – dosytnosti, nebo odpočívání, možnost hraní v herně

Svačina – dle chuti

Pobyt na zahradě – viz. (Pv)

nebo v Domečku – volná hra, procvičování jazykových dovedností, malba, zpěv, četba….