Uzavření školky 27.2. - 21.3. 2021

27.02.2021 11:57

Bohužel dle nařízení vlády musíme naší školku uzavřít.....

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření:

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a ozměně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla opřijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm.b) krizového zákona.Vláda omezuje súčinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

 

Úplné znění usnesení vlády najdete na https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM