Pro děti je zajištěna dopolední i odpolední svačina ( které jsou v ceně ) a teplý oběd.

Dodržujeme pitný režim. Po celý den jsou k dispozici neperlivá voda, ovocný čaj a mléčné nápoje.

Oběd je do školky přivážen denně čerstvý. Dovoz splňuje veškeré hygienické normy.

Oběd může být objednán nebo zrušen den předem do 9.30 hodin.

Pokud nestihnete oběd přihlásit, je možné donést oběd vlastní.

Odhlášené obědy jsou odečteny v dalším měsíci.

Cena obědu je 55,-Kč.

Jídelní lístek je vždy aktuálně vyvěšený na nástěnce v šatně.