Pro děti je zajištěna dopolední i odpolední svačina a teplý oběd.

Dodržujeme pitný režim. Po celý den jsou k dispozici neperlivá voda, ovocný čaj a mléčné nápoje.

Oběd je do školky přivážen denně čerstvý. Dovoz splňuje veškeré hygienické normy.

Oběd může být objednán nebo zrušen den předem do 9.00 hodin.

Odhlášené obědy jsou odečteny v dalším měsíci.

Cena obědu je 60,-Kč.

Cena dopolední svačiny je 30,-Kč.

Odpolední svačina je zdarma.

Jídelní lístek je vždy aktuálně vyvěšený na nástěnce v šatně.