Ceny platné od 1.9.2021 do 31.8.2022

 

Celodenní 7:00- 17:30

 

5 dní v týdnu

7 000 Kč / měs.

4 dny v týdnu

6 300 Kč / měs.

3 dny v týdnu

5 500 Kč / měs.

2 dny v týdnu

4 500 Kč / měs.

 

 

Dopolední 7:00 - 13:00

 

5 dní v týdnu

5 700 Kč / měs.

4 dny v týdnu

5 200 Kč / měs.

3 dny v týdnu

4 600 Kč / měs.

2 dny v týdnu

4 000 Kč / měs.

   

 

 

  

 

 

 
   
   

 

 

Sourozenecká sleva  20 % ( pro druhého sourozence )

Rezervace místa je zajištěna odevzdáním přihlášky a uhrazením registračního poplatku  2000,-Kč.

Registrační poplatek bude odečten z 1. platby školkovného.V případě, že dítě do školky nenastoupí je rezervační poplatek nevratný.

Výpovědní lhůta školky i rodičů je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi školce i rodičům.

Ve školkovném není zahrnuta cena za obědy. Cena oběda je 55,-Kč.

Oběd může být objednán nebo odhlášen den předem do 10. hodin.

Obědy se platí předem a odhlášené dny jsou odečteny v dalším měsíci.

 

Školkovné se platí na měsíc předem k 15. dni předcházejícího měsíce.

Platbu můžete uskutečnit hotově ve školce nebo bankovním převodem.

Číslo účtu: 115-1275780207/0100

Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte.

 

V případě onemocnění dítěte při každodenní docházce nad 10 pracovních dní

( nutné doložit potvrzením od lékaře) bude převedeno 50% zaplaceného školkovného

do dalšího měsíce nebo vráceno bankovním převodem.