Irena Počtová - logopedie


Paní Irena Počtová trénuje u nás v Domečku dětem mluvidla :-)